Ενέργεια.
Όση χρειάζεται.
Όπου χρειάζεται
 
   

H helesco φιλοδοξεί να στηρίξει την εθνική προσπάθεια για την ανάπτυξη της χώρας και την επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων μέσω των έργων που αναλαμβάνει να υλοποιήσει.

 
   
Ακολουθώντας νέες πρακτικές και σύγχρονη μεθοδολογία μπορούμε και προσφέρουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες με μετρήσιμα αποτελέσματα:
Ενεργειακή Επιθεώρηση , Σχεδιασμός , Εφαρμογή / υλοποίηση , Παρακολούθηση
 
         
         
   
Ένα φιλόδοξο έργο βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στο φωτισμό υλοποιήθηκε, μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), σε κατάστημα της εταιρείας parabita (Ερμού 45), από...
περισσότερα
 
       
       
         
   
Στην Ελλάδα, η εξοικονόμηση ενέργειας δεν αποτέλεσε μέχρι σήμερα, ουσιαστική προτεραιότητα με αποτέλεσμα το πεδίο εφαρμογής να είναι ευρύ και το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας εξαιρετικά μεγάλο...
περισσότερα
 
       
       
         
 
 
Σε ένα κτίριο
Στο κέλυφος, στις εγκαταστάσεις, στη λειτουργία
περισσότερα
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   
Σε μια βιομηχανία
Στην παραγωγική διαδικασία, στην ενεργειακή διαχείριση
περισσότερα
 
         
 
Μια νέα γλώσσα
Ενέργεια

Όλες οι μορφές εμπορικώς διαθέσιμης ενέργειας. Περιλαμβάνει: ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, υγροποιημένο φυσικό αέριο, υγραέριο, κάθε καυσίμο που χρησιμοποιείται για θέρμανση και ψύξη όπως και για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη, άνθρακας, λιγνίτης, τύρφη, καύσιμα κίνησης (πλην των καυσίμων αεροσκαφών και των καυσίμων πλοίων), ΑΠΕ – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Περισσότερα...
     
 
 
 
 
 
Ενέργεια. Όση χρειάζεται. Όπου χρειάζεται.